HMS som konkurransefortrinn

Fokus på helse, miljø og sikkerhet i byggeprosjekter er avgjørende for å unngå ulykker og belastningsskader. Dessverre prioriteres ikke alltid dette høyt nok i en travel arbeidshverdag. Nå viser forskningsresultater at investering i HMS-tiltak er lønnsomt.

«Arbeidsrelatert sykdom og skade rammer enkeltmennesker og bedrifter hardt. Og det koster samfunnet 30 milliarder kroner i året. Mesteparten av dette kunne vært unngått med tiltak som koster en brøkdel.  Godt HMS-arbeid lønner seg, både for de ansattes sikkerhet og helse, for bedriftene og for samfunnsøkonomien», sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Sammen med SINTEF har Arbeidstilsynet gjennomført et studie som beregner kostnadene ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader i Norge og de finner at byggenæringen er mest utsatt.

Hovedårsak til sykefravær hos taktekkere er muskel- og skjelettlidelser grunnet belastningsskader i knær, rygg, armer og skuldre. Dette medfører både direkte og indirekte kostnader for bedriften som igjen kan få negativt utslag på bunnlinja.

Effektive løsninger

Protan har utviklet produkter og løsninger som lar taktekkere jobbe raskere og samtidig reduserer belastningen. Vi tilbyr

  • brede ruller: 1 m og 2 m som standard bredde
  • lange rullelengder: 20 m som standard lengde
  • prefabrikkerte flak tilpasset ditt prosjekt
  • lav vekt og lite internhåndtering
  • minimalt med utstyr for tekking

Protans produkter og løsninger gir store fremdriftsfordeler og reduserer slitasje gjennom færre ruller og lavere totalvekt. Protan takbelegg veier 3 - 6 ganger mindre enn asfalt takbelegg og når store takflater skal tekkes utgjør den lave vekten en stor forskjell for tekkeren. Med Protan kan man tekke store flater hurtig uten at det går på bekostning av sikkerhet for håndverkeren eller kvaliteten.

Nyttig hjelpemiddel

For håndtering av prefabrikkerte flak og brede ruller har Protan i tillegg utviklet bærehåndtak som bidrar til å redusere belastningen av tunge løft. Dette er et nyttig hjelpemiddel hvor to personer kan bære en rull sammen og dermed reduseres belastningen betraktelig. Bærehåndtakene forbedrer både grepet på rullen og bærestillingen til tekkerne.

Artikkelnummer Protan bærehåndtak: 39006008

For komplett oversikt over våre produkter og løsninger som trygger og effektiviserer tekkerens hverdag, ta kontakt med oss.

Protan Kundesenter:

Telefon: 32 22 16 00
E-post: ordre@protan.no