Ta tak før det er for sent

Et tak bør sjekkes to ganger i året, og dette er spesielt viktig hvis taket er flatt. Får du tette sluk på et flatt tak, kan i verste fall hele bygningen kollapse.

Artikkelen er hentet fra borettslagogsameie.no

Takene våre er utsatt, og de må kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig. Døgnet rundt, året rundt blir de belastet av temperaturer fra – 30°C til + 80°C, vær og vind, snø, regn, hagl og solskinn. I tillegg legger det seg  trafikkstøv, løv og kvister og andre fremmedlegemer. Dette kan skape  problemer hvis det ikke blir fjernet jevnlig, sier produktsjef og ekspert på tak, Bjørn Nordseth.

- Akkurat som en bil trenger service og ettersyn, trenger også tak det. Vi anbefaler at alle inspiserer takene sine to ganger i året; hver vår etter at snøen har gått, og hver høst etter at løvet har falt, før snøen kommer. På flate tak er det viktig å sjekke at alt av beslag sitter fast, og å gå over takhatter, takluker og ventilasjonshatter.

- Man må fjerne alt som ligger i renner og sluk. Ta med en sekk og en feiekost opp på taket, og ta alt av fremmedlegemer med ned igjen. Man må også se etter utviklingen på taket; har det kommet mose eller alger så vil lett rengjøring fjerne dette., små busker og trær på taket  kan  være et tegn på en eksisterende lekkasje. Alt sånt må fjernes før sommerregnet eller snøen kommer.

Potensielle farer

Nordseth trekker frem eksempler på bygninger som har kollapset etter snø og regnskyll, hvor sluk har tettet seg og tak blir fylt opp med vann.

- Senest i fjor så vi et eksempel på en idrettshall hvor taket kollapset, og store deler av bygningskroppen ble slått ut fra sine fundamenter. Det finnes flere andre eksempler på bygninger med flate tak som har kollapset som følge av dårlig vedlikehold, det har foreløpig ikke gått med noen menneskeliv som følge av dette i Norge, men det er jo bare flaks at det ikke har skjedd ennå.

Man regner med at et flatt tak har en levetid på mellom 25 og 35 år, mens et skråtak, litt avhengig av hvilket taktekkingsmateriale man har, har en levetid på mellom 25 og 50 år ved normalt vedlikehold. Sørger man for et godt vedlikehold av taket, så vil levetiden være lenger.

- Det kan oppstå akutte skader på taket, som følge av beslag som blir revet av i storm eller nyttårsraketter eller lignende som lager hull, men utover dette bør ikke utbedringer av taket komme som noen overraskelse, sier Nordseth. 

Kan være smart med en ettersynsavtale

Det kan være en utfordring å komme seg opp på et høyt tak, ikke alle vil være komfortable med det. Nordseth påpeker at man ikke må gjøre det uten å sikre seg på en skikkelig måte.

- I våre omkringliggende land er gårdeiere for større bygg påbudt å ha sikringsliner på taket, slik at man kan arbeide trygt der oppe. Slik er det foreløpig ikke i Norge. Jeg vil allikevel anbefale gårdeiere å sørge for permanente sikringspunkter på takene sine.

Hvis man ikke ønsker å ta denne jobben selv, anbefaler Nordseth gårdeiere å inngå faste avtaler med en profesjonelle takentreprenører for å sørge for de årlige vedlikeholdene.

- Det er viktig at man ikke slår til på tilbud fra tilbydere som kommer på døra. Gå heller ut i markedet og finn en etablert fagmann som kan sjekke taket jevnlig. Han vil kunne gi en rapport på hvordan tilstanden til taket er, og hvordan det har utviklet seg de siste årene.

- Han vil også kunne reparere skader der og da. Sørger du også for en tilstand- og ettersynsavtale så vil du få vite hvor gammelt taket er, og hvordan det vil utvikle seg over de kommende årene. Det som er lurt med det, er at man, i et sameie for eksempel, vil kunne få satt kostnaden ved å skifte ut taket inn i et budsjett, avslutter Nordseth.

Artikkelen er hentet fra borettslagogsameie.no