Kommunene må ta overvann på alvor

Overvann fører til milliardødeleggelser hvert år, men ikke alle kommuner gjør nok for å unngå skader.

Bildetekst: Med for dårlig bygging av infrastruktur gjennom mange år har vi en utfordring i mange allerede bebygde områder, sier Kim Paus, doktoringeniør i Asplan Viak (Foto: Svanhild Blakstad/bygg.no)

- 1 av 3 eiendommer utsettes for overvann, og dette er et sterkt økende problem som følge av klimaendringene, sier Erik Øyno, konsernsjef i Protan. – Derfor må kommunene få fortgang i arbeidet med å lage planer for overvannshåndtering.

I forbindelse med at Protan holder frokostseminar om overvann har industrikonsernet undersøkt kommunale planer for overvannshåndtering i et utvalg av kommuner i de besøkte fylkene. Miljødirektoratet er opptatt av at kommunene skal ha kommunale planer for overvannshåndtering. Bare tre av ti undersøkte Trøndelagskommuner har informasjon og planer lett tilgjengelig. Situasjonen er bedre i Hordaland, Rogaland og Akershus, men i alle fylkene er det flere kommuner med lite informasjon og planer.

- Nå må overvann komme på dagsorden over hele landet. Vi finner store sprik – noen kommuner er flinke, mens andre rett og slett ikke har planer. Skal vi få redusert overvannsskadene må Miljødirektoratets anbefalinger følges, sier Øyno.

For dårlig bygget

Det regjeringsutnevnte overvannsutvalget estimerte i 2015 at overvannet koster samfunnet 1,6 til 3,6 milliarder i året. Protans overvannsrapport fra 2016 viste at en av tre eiendomsbesittere utsettes for overvann.

- Nøkkelen for å få redusert skadene som følge av overvann er å ta høyde for det tidlig i planleggingsfasen av byggeprosjektet. Men med for dårlig bygging gjennom mange år har vi en utfordring i mange allerede bebygde områder, sier Kim Paus, doktoringeniør i Asplan Viak.

Kostnadseffektiv løsning

Takleverandøren Protan reiser nå land og strand rundt for å sette fokus på flom og overvann som følge av klimaendringer. Det er holdt frokostseminar i Trondheim, Bergen og Stavanger. Igjen på lista står Fornebu, Gardermoen og Bodø. I tillegg til å reise overvannsdebatten viser Protan frem sitt nye blå tak som holder igjen regnvann i inntil 24 timer for å unngå overbelastning av avløpsnettet. Industrikonsernet mener blå tak er et kostnadseffektivt tiltak mot overvannsutfordringene, både i bebygde og nye områder.

- Blå tak er mer kostnadseffektivt sammenliknet med alternativer som å øke dimensjoneringen av avløpsnettet eller å grave ned fordrøyende betongkummer. Vårt blå tak kan monteres på nye og eksisterende bygg. Blå tak er en enkel løsning som vil redusere lokale overvannsskader betraktelig, sier Øyno.

Les mer om BlueProof - vannfordrøyningssystem på tak...

Medier som har skrevet om saken:

VVS-aktuelt: http://www.vvsaktuelt.no/overvann-ma-pa-dagsorden-109348/nyhet.html

Byggfakta: http://www.byggfakta.no/overvann-ma-pa-dagsorden-109348/nyhet.html

Byggeindustrien: http://www.bygg.no/article/1307264