Sikrer frisk luft i Ryfast-prosjektet

– God luftkvalitet er helt essensielt for fremdriften i dette prosjektet. I tunneler som er såpass lange, blir lufttrykket for å blåse luft inn i tunnelen høyt ute ved viftene. Ventilasjonsrørene må være sterke og fleksible nok til å tåle dette trykket, slik at prosjektet ikke stopper opp, forteller Erik Øyno, konsernsjef i Protan.

Protan skal levere ventilasjonsrørene til alle de tre tunnelene i Ryfast-utbyggingen; Ryfylketunnelen, Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen. I løpet av den totalt syv år lange anleggsperioden, vil Protan levere bortimot 50 km ventilasjonsrør.

Mye av tunnelutbyggingen er krevende, blant annet fordi den gjøres i nærhet av bebyggelse, i et veinett med mye trafikk og samtidig skal gjøres med så lite inngrep som mulig. Både Eiganes- og Hundvågtunnelen har to tunnelløp i begge retninger, og går i tillegg under Stavanger med tett bebyggelse over traséene og lite overdekning. Det er et omfattende system av ramper mellom tunnelene og i utbyggingen for øvrig, og arbeidsforholdene kan være vanskelige.

Trygghet i det lange løp
– Våre ventilasjonsprodukter egner seg godt i krevende prosjekter fordi vi kan skreddersy og spesial-tilpasse ventilasjonsrørene til komplisert anleggsarbeid. Vi optimaliserer rørene slik at de sørger for frisk luft til tross for mange kurver og adkomsttunneler. Detaljer og koblinger produseres i veldig kraftig rørkvalitet for å motstå høy belastning og for å sikre best mulig luftstrøm, forklarer Øyno.

Protan startet med produksjon av Ventiflex ventilasjonsrør i 1949, og var først i Europa med fleksible ventilasjonsrør for gruver og tunneler. Etter mer enn 70 års erfaring har Protan bygget opp bred erfaring og kunnskap som er verdifull for beregning av ventilasjonsbehov i ulike typer prosjekter.

Kortreiste ventilasjonsrør
Ventiflex utvikles, produseres og testes i Norge. Tekstilen som ventilasjonsrørene produseres i er strikket, og ikke vevd, for å motstå riveskader. Den utvendige overflaten er belagt med sterkt materiale for å motstå skader og mekanisk slitasje, og innvendig er ventilasjonsrørene konstruert for å gi lav luftstrømningsmotstand for på den måten å spare energi. Den belagte tekstilen produseres ved Protans fabrikk i Drammen og på Nesbyen.

– I Ryfast-utbyggingen leverer vi ventilasjonsrør basert på fremdriften i prosjektet. Når entreprenøren har behov for mer ventilasjon leverer vi fortløpende uten at det går på bekostning av fremdrift, forklarer Øyno.